ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2501
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Gminy dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2502
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2503
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2504
Data podjęcia
2005-05-25
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Martiany, gmina Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXII/188/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2505
Data podjęcia
2005-05-25
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Karolewie
Nr aktu prawnego
XXXII/187/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2506
Data podjęcia
2005-05-25
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego(cej) Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXII/186/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2507
Data podjęcia
2005-05-25
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/185/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2508
Data podjęcia
2005-04-27
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/184/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2509
Data podjęcia
2005-04-27
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXI/183/2005
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2510
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/182/2005
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji