ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2261
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/117/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia aportem do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XX/115/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2263
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/113/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu listy obszarów Natura 2000 – PLB280012 Jezioro Dobskie
Nr aktu prawnego
XX/108 / 2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bogumiły Zakrzewskiej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
XX/ 114 / 2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2266
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Kętrzyn w projekcie w ramach : „Lokalna inicjatywa edukacyjna na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich i wzmocnienia potencjału absorpcji środków UE w Gminie Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
XX/ 112/ 2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie finansowe kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
Nr aktu prawnego
XX /110 /2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2008-03-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “BARCJA”i wyznaczenia przedstawiciela do prac w stowarzyszeniu .
Nr aktu prawnego
XVIII/94/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2008-03-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały NrXVI/86/2008 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Zlewni Rzeki Guber i wyznaczenia przedstawiciela do prac w stowarzyszeniu .
Nr aktu prawnego
XVIII/93/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2270
Data podjęcia
2008-03-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/92/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji