ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach
Nr aktu prawnego
63/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie
Nr aktu prawnego
62/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zxastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakomiadach
Nr aktu prawnego
61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Nr aktu prawnego
60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminy korzystania ze ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim
Nr aktu prawnego
56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora
Nr aktu prawnego
54/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji