ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
XXX/152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/151/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych
Nr aktu prawnego
25/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn realizowanego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
23/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
Nr aktu prawnego
22/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z posiedzenia Komisji Budzetu i Uchwał z dnia 25.01.2021
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 stycznia 2021 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lini komunikacyjnej Kętrzyn- Kętrzyn przez Sławkowo
Nr aktu prawnego
XXIX/150/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji