ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/131/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/131/2004

Szczegóły informacji

XXII/131/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2004-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Kętrzyn

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271)

Treść:

 

Uchwała Nr XXII/ 131 /2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Kętrzyn

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr 214, poz. 1806,

z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271)

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1. Ustanawia się tytuł “ Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn”

 

§ 2. Tytuł “Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn “ może być nadawany wyłącznie uchwałą Rady Gminy.

 

§ 3. Tytuł, o którym mowa w § 1 może być nadany osobie żyjącej, która w szczególny sposób przyczyniła się gminie i jej rozwojowi.

 

§ 4.1. Wnioski o nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn” mogą składać :

- Komisje Rady

- Kluby Radnych

- Wójt Gminy

- zarządy organizacji społecznych i zawodowych

- organy samorządu gospodarczego

- fundacje i stowarzyszenia

 

 1. Wnioski o nadanie tytułu powinny zawierać:

- określenie wnioskodawcy

- dane o kandydacie

- określenie zasług, uzasadniających jego wyróżnienie

 

 1. Wniosek składa się na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.

 2. W przypadku wystąpienia braków formalnych, wnioskodawca wezwany zostanie

do uzupełnienia braków w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku

bez rozpoznania

 1. Przewodniczący Rady Gminy zwraca wniosek pochodzący od wnioskodawcy

nieuprawnionego.

 

§ 5.1. Wnioski rozpatruje wstępnie Kapituła, w skład której wchodzą:

a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady

b) Wójt Gminy lub jego przedstawiciel

c) Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy

 

 1. W pracach Kapituły uczestniczą osoby posiadające tytuł “Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn”

 1. Kapituła wydaje opinię “pozytywny” bądź “negatywny” w stosunku do każdego wniosku.

 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły, a przed przekazaniem wniosku do Wójta w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa, należy otrzymać zgodę osoby, której wniosek dotyczy.

 

§ 6. Osobie wyróżnionej tytułem “ Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn” wręcza się statuetkę zawierającą herb Gminy Kętrzyn oraz napis: Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn wg wzoru graficznego stanowiącego załącznik do uchwały.

 

§ 7.1. Honorowemu Obywatelowi Gminy Kętrzyn przysługują następujące przywileje :

 

  • tytuł “ Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn”

  • uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady oraz w uroczystościach o charakterze gminnym

  • korzystanie z bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminę.

 

§ 8. Referat Organizacyjny Urzędu Gminy prowadzi księgę honorowych obywateli Gminy Kętrzyn, do której wpisuje się osoby uhonorowane tym tytułem.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach zwyczajowo przyjętych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-25 10:12:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:12:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 08:12:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony