ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/129/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/129/2004

Szczegóły informacji

XXII/129/2004

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2004-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia na rok 2004 programu współpracy Gminy Kętrzyn z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 153, poz. 1271), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Treść:

 

Uchwała Nr XXII/129/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 30 czerwca 2004r

 

w sprawie uchwalenia na rok 2004 programu współpracy Gminy Kętrzyn

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 153, poz. 1271), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1. Uchwala się na rok 2004 program współpracy Gminy Kętrzyn z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony