ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/108/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/108/2004

Szczegóły informacji

XVIII/108/2004

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XVIII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 01 styczeń 2004 r.

Data podjęcia/podpisania: 2004-02-25

Tytuł aktu:

w sprawie opłaty miejscowej

Uchyla:

Uchwała Nr XV/85/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 03 grudnia 2003r w sprawie opłaty miejscowej.

Uchylony przez:

Uchwałę Nr XXXIII/193/2005 w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Treść:

 

Uchwała Nr XVIII/108/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 25 lutego 2004r

 

w sprawie opłaty miejscowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1.1. Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu. Opłatę pobiera się od osoby przebywającej czasowo w celach wypoczynkowych.

2. Z opłaty miejscowej zwalnia się dzieci do lat 15.

 

§ 2. Opłata miejscowa dotyczy miejscowości Gierłoż.

 

§ 3. Pobór opłaty miejscowej będzie następował w drodze inkasa.

 

§ 4. Inkasentem opłaty miejscowej w miejscowości Gierłoż wyznacza się panią Wiesławę Kordek.

 

§ 5. Inkasentowi za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3% kwoty pobranej opłaty.

 

§ 6. Uchwałę wykona Wójt Gminy

 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/85/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 03 grudnia 2003r w sprawie opłaty miejscowej.

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004r

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

« powrót do poprzedniej strony