ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/101/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/101/2004

Szczegóły informacji

XVI/101/2004

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XVII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2004-01-28

Tytuł aktu:

w sprawie “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych“

Uchyla:

Uchwała Nr VI/40/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie “ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych “.

Uchylony przez:

Uchwałę Nr XXVIII/171/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póxn. zm. ) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r z późn.zm.)

Treść:

 

Uchwała Nr XVII/101/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 28 stycznia 2004 r

 

w sprawie “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych“

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póxn. zm. ) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r z późn.zm.)

 

Rada Gminy uchwala :

 

 

§ 1. Przyjąć “ Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na rok 2004 w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwałę wykona Wójt Gminy Kętrzyn

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/40/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie “ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych “.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

« powrót do poprzedniej strony