ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/97/2003Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/97/2003

Szczegóły informacji

XVI/97/2003

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI/2003

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 marca 2003 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania uczniów

Zmienia:

Uchwała Nr VII/49/2003 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania uczniów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 13, poz. 60 z 1993 r. z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów ( Dz. U. Nr 13, poz. 133 z 2003 r.)

Treść:

                                                                               Uchwała Nr XVI/ 97/2003

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 29 grudnia 2003 r

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 marca 2003r

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie

dożywiania uczniów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 13, poz. 60 z 1993 r. z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów ( Dz. U. Nr 13, poz. 133 z 2003 r.)

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr VII/49/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania uczniów wprowadza się następującą zmianę :

§ 3 otrzymuje brzmienie :

Wydatki poniesione na świadczenia w formie dożywiania uczniów podlegają zwrotowi w całości lub w części, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony