ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku
Nr aktu prawnego
84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
83/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn z dnia 14 stycznia 2021 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn w dniu 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28.12.2020 r.
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23 listopada 2020 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 września 2020 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXVII/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gopodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXVIII/148/2021
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji