ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2022 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołaniaKomisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakomiadach
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w obrębie Wilkowo
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowoej w Nakomiadach
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji