ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych
Nr aktu prawnego
25/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn realizowanego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
23/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
Nr aktu prawnego
22/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
20/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji