ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
85/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Nr aktu prawnego
84/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w obrębie Wajsznory
Nr aktu prawnego
83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
82/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok"
Nr aktu prawnego
81/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2021
Nr aktu prawnego
80/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
79/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji skłądników majątkowych na dzień 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
78/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
77/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w obrębie Kotkowo
Nr aktu prawnego
76/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji