ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia " Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kętrzyn zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł "
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kętrzyn dla prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kętrzyn w 2021 roku
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku
Nr aktu prawnego
84/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji