ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kętrzyn w 2021 roku
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku
Nr aktu prawnego
84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
83/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
82/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do drugiego przetargu
Nr aktu prawnego
81/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
80/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"
Nr aktu prawnego
79/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
78/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji