ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w obrębie Wopławki
Nr aktu prawnego
41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru wójta Gminy Kętrzyn na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Kętrzyn na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy wiejskiej Kętrzyn za rok 2020
Nr aktu prawnego
38/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
37/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
36/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji