ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Slawkowo
Nr aktu prawnego
75/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
74/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia interwencji składników majątkowych na dzień 31.12.2021
Nr aktu prawnego
72/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówek w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn oraz upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
71/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzednicze ds wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenai wyborów uzupełniajacych do Rady Sołeckiej Sołectwa Wilkowo
Nr aktu prawnego
68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.wynagrodzeń i powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej i powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
64/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji