ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1111
Data podjęcia
2008-01-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 4/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1112
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
o powołaniu Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej niewykończonym budynkiem mieszkalnym nr 36 A o pow. 231,7 m2 położonym w obrębie Koczarki, oznaczonym w ewidencji gruntów nr działki 9/1 o pow. 0,0729 ha, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 3/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1113
Data podjęcia
2008-01-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 2/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1114
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji "Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn na lata 2004-2015"
Nr aktu prawnego
NR 14/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1115
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
NR 13/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1116
Data podjęcia
2008-05-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji oferty związanej z powierzeniem realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
NR 12/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1117
Data podjęcia
2008-05-13
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Karolewo
Nr aktu prawnego
NR 11/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1118
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
Nr aktu prawnego
NR 10/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1119
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku oraz rozkładu i wymiaru czasu pracy w urzędzie
Nr aktu prawnego
1/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji