ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1111
Data podjęcia
2004-03-02
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu wsi i osiedli w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 2/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1112
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC
Nr aktu prawnego
NR 19/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1113
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji - budowa sieci wodociągowej Pręgowo - Wólka
Nr aktu prawnego
NR 18/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1114
Data podjęcia
2004-11-15
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie ewidencji i rozliczeń czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 17/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1115
Data podjęcia
2004-11-04
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn z siedzibą w Czernikach
Nr aktu prawnego
NR 16/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1116
Data podjęcia
2004-11-04
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
NR 15/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1117
Data podjęcia
2004-10-01
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie podwyżki dla pracowników
Nr aktu prawnego
NR 14/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1118
Data podjęcia
2004-07-26
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Linkowie
Nr aktu prawnego
NR 13/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1119
Data podjęcia
2004-07-01
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
NR 12/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1120
Data podjęcia
2005-01-05
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wopławki
Nr aktu prawnego
NR 1/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji