ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy Kętrzyn i powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialmnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
39/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kętrzyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
35/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji