ˆ

Stanowisko Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie poparcia petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Opinia Rady Gminy Kętrzyn w sprawie projektuzmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel
Nr aktu prawnego
1 / 2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie wojeówdztwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli projektów tzw. uchwał antysmogowych
Nr aktu prawnego
--
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko
Nr aktu prawnego
--
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Oświadczenie w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Kętrzyn siłowni wiatrowych
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Oświadczenie Rady Gminy Kętrzyn w sprawie podziału Sołectwa Wilkowo
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacji finasów publicznych
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie dogi Kętrzyn- Giżycko
Nr aktu prawnego
- -
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Oświadczenie Rady Gminy w sprawie opinii dotyczącej zamknięcia odcinka drogi wewnętrznej w obrębie Sławkowo
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-08
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S-16
Nr aktu prawnego
--
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji