ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie upowaznienia Wójta gminy Kętrzyn do wypowiedzenia porozumienia
Nr aktu prawnego
XXIII/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na kórych zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXIII/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zwolnieniea w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudownaych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXIII/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na ;lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXIII/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za rok 2019
Nr aktu prawnego
XXIII/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenai skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXII/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 marca 2020 roku Nr XX/112/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemy na realizację zadania inwestycyjnego : Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowcyh drogi powiatowej Nr 1737N w miejscowości Koczarki"
Nr aktu prawnego
XXII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/114/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji