ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
IV/26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
IV/25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia planu ogólnego Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
IV/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727N na odcinku Nowa Rózanka do granicy gminy w kierunku miejscowości Winda"
Nr aktu prawnego
IV/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wstepnej lokalizacji 2 nowych przystanków komunikacyjnych w ciagu drogi powiatowej Nr P-1606N w miejscowości Czerniki
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budzecie gminy Kętrzyn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za rok 2023
Nr aktu prawnego
III/17/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji