ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania modernizacji studni na potrzeby zwykłego korzystania z wód na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LII/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospdoarka Odpadami w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LII/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
LII/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budzecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
L/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
L/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Kętrzyn
Nr aktu prawnego
L/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Karolewie narzecz dzierżawcy
Nr aktu prawnego
L/258/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji