ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie "Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii"
Nr aktu prawnego
XLI/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLI/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XLI/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XL/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom za udział w pracach Rady
Nr aktu prawnego
XL/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Opracowanie dokumentacji projektowej pn poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku do DW do granicy gminy w kierunku miejscowości Dłużec
Nr aktu prawnego
XL/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XL/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Karolewie na rzecz dzierżawcy
Nr aktu prawnego
XXXVII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok"
Nr aktu prawnego
XXXVII/200/2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji