ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenai skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXII/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 marca 2020 roku Nr XX/112/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemy na realizację zadania inwestycyjnego : Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowcyh drogi powiatowej Nr 1737N w miejscowości Koczarki"
Nr aktu prawnego
XXII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego:Wykonanie dokumentacji projektowej pn."Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"
Nr aktu prawnego
XX/112/2020
Status
Zmieniony
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Wykonanie dokumentacji projektowej pn."Poprawa parmetrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz
Nr aktu prawnego
XX/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : "Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowości Pręgowo"
Nr aktu prawnego
XX/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilczek Wilkowo
Nr aktu prawnego
XX/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XX/108/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji