ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/326/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2019
Nr aktu prawnego
V/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Kętrzyn służebnościami gruntowymi i przesyłu
Nr aktu prawnego
V/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
V/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Karolewie
Nr aktu prawnego
IV/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/26/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji