ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Kętrzyn służebnościami gruntowymi i przesyłu
Nr aktu prawnego
V/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
V/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Karolewie
Nr aktu prawnego
IV/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "
Nr aktu prawnego
IV/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
Nr aktu prawnego
IV/24/2019
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IV/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Kętrzyn - Gierłoż - Parcz
Nr aktu prawnego
IV/22/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji