ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie "Gminnego Programu przeciwdziałania wprzemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 "
Nr aktu prawnego
XXV/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXV/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXV/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXIV/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXIV/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie upowaznienia Wójta gminy Kętrzyn do wypowiedzenia porozumienia
Nr aktu prawnego
XXIII/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na kórych zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXIII/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zwolnieniea w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudownaych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXIII/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/122/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji