ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 N Dr.Nr 1618 N Koczarki - Krzyżany - etap II"
Nr aktu prawnego
VI/45/2019
Status
Zmieniony
Lp: 72
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udizelenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Sławkowo- etap II "
Nr aktu prawnego
VI/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
VI/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kętrzyn na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
VI/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
V/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
Nr aktu prawnego
V/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
V/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
V/36/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji