ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymmi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nr aktu prawnego
VIII/56/209
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których niie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
VIII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjecia programu ipieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2019
Nr aktu prawnego
VI/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2019
Nr aktu prawnego
VI/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kętrzyn dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
VI/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. " Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1968 N w miejscowości Stachowizna"
Nr aktu prawnego
VI/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 N Dr.Nr 1618 N Koczarki - Krzyżany - etap II"
Nr aktu prawnego
VI/45/2019
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udizelenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Sławkowo- etap II "
Nr aktu prawnego
VI/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
VI/43/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji