ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/ 63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ketrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. " Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"
Nr aktu prawnego
IX/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
VII/54/2019
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji