ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lini komunikacyjnej Kętrzyn- Kętrzyn przez Sławkowo
Nr aktu prawnego
XXIX/150/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXVII/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gopodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXVIII/148/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XXVIII/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały XXVI/137/2020 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lini komunikacyjnej Kętrzyn-Kętrzyn przez Sławkowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1733N działka Nr 98 w miejscowości Nakomiady
Nr aktu prawnego
XXVIII/143/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji