ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XII/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XI/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XI/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia sołectwa Nakomiady i Gminy Kętrzyn do współpracy z samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi
Nr aktu prawnego
X/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Parcz Gmina Kętrzyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1606N
Nr aktu prawnego
IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozszerzenia kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków dotycząceych imprez kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie w roku 2018
Nr aktu prawnego
IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obzarze Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji