ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXI/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1733N w miejscowości Nakomiady
Nr aktu prawnego
XXXI/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręgowo do roku 2027
Nr aktu prawnego
XXX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Martiany, działki Nr 174 , 172/1, 181, 173/1, 173/2
Nr aktu prawnego
XXX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/155/2021
Status
Zmieniony
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kętrzyn i zagospodatowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXX/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/153/2021
Status
Zmieniony
Lp: 49
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
XXX/152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/151/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji