ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiazku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Kętrzyn z osobą fizyczną w trybie art. 902§1 Kodeksu Cywilnego
Nr aktu prawnego
XXXIII/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXIII/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi Gminy Kętrzyn za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXIII/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Czerniki
Nr aktu prawnego
XXXI/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXI/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXXI/161/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji