ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXV/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXXV/180/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXV/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1799 N na odcinku do DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec
Nr aktu prawnego
XXXV/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskimu na realizację zadania inwestycyjnego :opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna
Nr aktu prawnego
XXXV/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik
Nr aktu prawnego
XXXV/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1727 N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda
Nr aktu prawnego
XXXV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXII/164/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji