ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1727 N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda
Nr aktu prawnego
XXXV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXII/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiazku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Kętrzyn z osobą fizyczną w trybie art. 902§1 Kodeksu Cywilnego
Nr aktu prawnego
XXXIII/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXIII/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/166/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji