ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom za udział w pracach Rady
Nr aktu prawnego
XVIII/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uddzielenia pomocy finansowej Zwiazkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na odcinku Nowa Różanka - Solanka
Nr aktu prawnego
XVIII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XVIII/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XVII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
Nr aktu prawnego
XVII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XVI/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kętrzyn w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVI/94/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji