ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-05-07 14:20:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

RGG.72231-11/09                                                                                                   Kętrzyn, 2009-04-30

 

 

 

WÓJT GMINY KĘTRZYN

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Czerniki

 

 

Przedmiotem przetargu są grunty o pow. 2000 m2 z działki nr 282, dla której prowadzona jest w KW Nr 28157.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 200,00 zł

Wadium - 20,00 zł

Minimalne postąpienie -nie mniej jak 1% wywoławczej wysokości czynszu.

 

Na w/w tereny Gmina Kętrzyn nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów stanowią nieruchomości rolne.

Nieruchomości te nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń.

Okres dzierżawy – trzy lata.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie

do 28.05.2009 r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy Kętrzyn.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1. w dniu 02 czerwca 2009 r. o godz. 9:00 .

 

Wylicytowana kwota czynszu będzie stanowiła roczny czynsz dzierżawny, płatny do 30 marca każdego roku. Za rok bieżący czynsz zostanie ustalony proporcjonalne do okresu trwania umowy dzierżawy, płatny w terminie 60 dni od podpisania umowy. Wadia złożone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu, a wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 wew. 17.

 

 

« powrót do poprzedniej strony