ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-05-07 14:16:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

RGG.72241-3/09                                                                                             Kętrzyn, 2009-04-30

 

WÓJT GMINY KĘTRZYN

ogłasza

kolejne nieograniczone przetargi ustne

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie KAROLEWO:

 

 

1. oznaczona nr działki 14/21o pow. 0,0066 ha, dla której prowadzona jest w KW Nr 28544

Cena wywoławcza - 2.050,00 zł

Wadium - 200,00 zł

Minimalne postąpienie - 50,00 zł

 

2. oznaczona nr działki 14/22 o pow. 0,0066 ha, dla której prowadzona jest w KW Nr 28545

Cena wywoławcza - 2.050,00 zł

Wadium - 210,00 zł

Minimalne postąpienie - 50,00 zł

 

Na w/w tereny Gmina Kętrzyn nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów stanowią nieruchomości rolne.

Nieruchomości te nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w upłynął z dniem 08.08.2008 r. Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 16.10.2008 r. i 15.01.2009 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie

do 29.05.2009 r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy Kętrzyn.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1. w dniu 3 czerwca 2009 r. :

  • na działkę nr 14/21 o godz. 8:00 ,

  • na działkę nr 14/22 o godz. 8:30.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.

Nabywca, do umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej przedłoży dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1-5, albo złoży oświadczenie, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w razie nie spełnienia przez nabywcę warunków określonych w art. 5 i 6 w/w ustawy. Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 wew. 17.

 

 

« powrót do poprzedniej strony