ˆ

Aktualności i ogłoszenia:

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram kontroli mieszkańców pod kątem segregacji odpadów komunalnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
GPK Karolewo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-22 14:49:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-22 14:52:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22 14:52:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że według zapisów art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ) kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wymaganych poziomów, o których mowa w art. 3b i art. 3c cytowanej wyżej ustawy od 6 września bieżącego roku obowiązuje segregacja odpadów komunalnych.
W związku z powyższym podmioty, na których ciąży obowiązek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zadeklarowaną nieselektywną zbiórką odpadów komunalnych, winny złożyć właściwemu organowi nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wynikającą z zapisu ustawy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
W związku z powyższym, mieszkańcy Gmin Kętrzyn, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Łukaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 11:23:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 11:23:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 11:23:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Spicewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 09:38:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 09:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 13:13:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca odśnieżania dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Kętrzyn
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Kętrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-04 09:44:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-04 09:44:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04 09:44:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja - pojemniki na popiół

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Łukaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Łukaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 12:22:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 12:22:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17 12:22:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2015

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Spicewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Spicewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-23 14:27:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-23 14:28:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-13 09:53:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA WÓJTA GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-30 09:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-30 09:59:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-13 09:52:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA WÓJTA GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Uprzejmie informuję, iż Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 30.12.2014 r.

      w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów częstotliwości i trybu ich uiszczania Rada Gminy Kętrzyn uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanych zbieranymi w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian i wynosi 15, 00zł od osoby, a stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny ulega zmianie 7,20 zł na 8,85 zł od osoby.

Nowe stawki obowiązują od 01.02.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-13 14:24:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-13 14:30:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-30 10:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA WÓJTA GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Informuję, iż po przeprowadzonym przetargu Gmina Kętrzyn zawarła w dniu 27.09.2013r. umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp. z o.o. Pl. Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn. Umowa obowiązuje do 31.12.2014 r.

 

 
Aktualne zasady odbioru odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości ze zbiórki selektywnej odbierane będą jeden raz na dwa tygodnie.

Przy selektywnnej zbiórce oddadów komunalnych częstotliwość odbioru została ustalona w następujacy sposób:

- odpady zielone i biodegradowalne – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia, jeden raz na tydzień w pozostałym okresie,

- pozostałe odpady zbierane selektywnie (papier, plastik) – jeden raz na dwa tygodnie,

- szkło – jeden raz w miesiącu (z punktów selektynego zbierania odpadów),

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatowów realizowany będzie przez Wykonawcę poprzez odbieranie wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami. Częstotliwość odbioru odpadów – raz na sześć miesięcy. O terminie odbioru mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

 

Mieszkańcy z terenu Gminy Kętrzyn mogą na własny koszt dowieźć odpady do punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych i przekazać je nieodpłatnie. W punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, który znajduje się na ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie odbierane będą:

a) odpady zielone i ulegające biodegradacji,

b) chemikalia, przeterminowane leki,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyte opony,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) popiół,

g) odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) metale,

j) papier,

k) tworzywa sztuczne,

l) szkło.

 

Obowiązujące stawki za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy wynoszą:

- 7,20 zł/osobę w przypadku segregacji,

- 15,-zł/osobę w przypadku braku segregacji.

  Pobierz druk deklaracji lub złóż deklarację poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą urzędu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzat Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-12 10:47:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-12 10:48:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-13 14:30:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA WÓJTA GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Informuję, że w dniu 03.07.2013r. wypowiedziałem firmie wybranej w drodze przetargu umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn z powodu nie wywiązania się firmy z warunków zawartej umowy tj. nie wyposażenia nieruchomości w niezbędną ilość pojemników i worków na odpady.

     W tym samym dniu zostały przeprowadzone negocjacje z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp. z o.o. Pl.Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki (bez przetargu) na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu.

Zakończenie wyposażania nieruchomości w pojemniki planowane jest do dnia 06 lipca 2013r., a w worki do segregacji - do dnia 10 lipca 2013r.

Zmiana firmy odbierającej odpady nie wpłynie na zmianę stawki za odbiór odpadów obowiązującej na terenie Gminy tj. 7,20 zł/osobę w przypadku segregacji i 15,-zł/osobę w przypadku braku segregacji.

Do czasu dostarczenia pojemników i worków do segregacji odpady mogą być zbierane jako zmieszane, a mieszkańcy będą ponosić opłatę zgodnie ze złożoną deklaracją.

W związku z zaistniałą sytuacją, wynikającą z niedotrzymania warunków umowy przez wybraną firmę, proszę o wyrozumiałość.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-11 14:51:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-11 14:51:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-12 10:48:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »