ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-08 14:42:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-08 14:43:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-08 14:43:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
 
W dniach od 26 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
  • 1) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy j Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn;
  • 2) rozesłanie informacji o konsultacjach społecznych pocztą elektroniczną wszystkim organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • 3) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbyło się w dniu 4 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kętrzynie, ul. Tadeusza Kościuszki 2 ( pok. Nr 1)
 
W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ze środowiska pozarządowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-17 13:26:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-17 13:26:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 15:03:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje uchwały w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Rozpoczynamy publiczną konsultację uchwały projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Uwagi i propozycje zmian należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015r.
 
Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
 
Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Kętrzyn zaprasza do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.
 
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
26 października2015 r.
Rozpoczęcie konsultacji społecznych -informacja na stronie Urzędu Gminy Kętrzyn www.gminaketrzyn.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej
od 26 października 2015r. do 10 listopada 2015 r.
Podanie do publicznej wiadomości projektu Programu oraz składanie przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji
13 listopada 2015 r.
Informacja o wynikach konsultacji na stronie Urzędu Gminy Kętrzyn www.gminaketrzyn.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-26 14:17:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-26 14:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 15:03:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
53180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert. Zaproszenie dla osób wskazanych przez organizacje pozarządowe działających na rzecz mieszkańców Gminy Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-03 11:53:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-03 11:57:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-03 11:57:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-15 07:41:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-15 07:44:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-15 07:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok ( projekt)

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Wstęp

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa sferę zadań publicznych, w których organy administracji publicznej, w tym samorząd gminy powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jedną ze składowych efektywnego zarządzania gminą. Nie jest ono możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę w życiu publicznym naszego społeczeństwa przyczyniając się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, a także do wzrostu poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców gminy. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich określa Program Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku.

 

 

Konsultacje uchwały w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozpoczynamy publiczną konsultację uchwały projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uwagi i propozycje zmian należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2013r.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Kętrzyn zaprasza do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Uchwalenie rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi nastąpi po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. przekazanie środowisku organizacji projekt Programu Współpracy poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kętrzyn i pocztą mailową do zainteresowanych podmiotów.

  2. umożliwienie składania uwag ze strony sektora pozarządowego na formularzu dostępnym do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/ osobiście w Urzędzie Gminy Kętrzyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

    <e-mail>

    lub listownie na adres: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn;

  3. Konsultacje odbędą się również w formie  bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dniu 4 listopada o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kętrzyn ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Kętrzynie (sala nr 1)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 07:46:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 07:49:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-26 14:21:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Wójt Gminy Kętrzyn informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kętrzyn z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Oddział Miejsko-Powiatowy z siedzibą w Kętrzynie, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Gminy Kętrzyn w dniu 5 lipca 2013r.

Ofertę upubliczniono w dniu 09.07.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy Kętrzyn, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Wójt Gminy Kętrzyn uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Kętrzyn”.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-16 09:04:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-16 09:04:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-26 14:21:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta Gminy Kętrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Wójt Gminy Kętrzyn zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 15 lipca 2013 r., pisemnie na adres: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, lub drogą elektroniczną na adres:

<e-mail>

: Oferta – „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Kętrzyn.”


Załączniki: Oferta Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oddział Miejsko-Powiatowy w Kętrzynie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-09 08:02:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-09 08:05:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-26 14:21:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odpis z KRS-u przez internet

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek.
     Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.
      Samodzielnie wygenerowany i wydrukowany za pomocą wspomnianego narzędzia opis z KRS-u nie wymaga żadnych podpisów ani poświadczeń. Jak skorzystać bezpłatnej usługi internetowej umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u?
1. Wchodzimy na stronę  bezpłatnej usługi internetowej umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u.
2. Zaznaczamy właściwy rejestr (Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ).
3. Znając numer KRS wpisujemy go we właściwe pole (nie trzeba już wtedy podawać żadnych innych informacji) albo podajemy dane organizacji.
4. Przepisujemy kod z obrazka i naciskamy na przycisk Szukaj.
5. Poniżej przycisku Szukaj pojawi się lista (zazwyczaj zawierająca jedną pozycję) z wynikami wyszukiwania. W ostatniej kolumnie Dane szczegółowe znajduje się Wyświetl, po kliknięciu na które zostaną wyświetlone szczegółowe dane szukanej organizacji.
6. Po naciśnięciu na przycisk Pobierz wydruk otrzymamy dostęp do pliku PDF, który możemy zapisać lub wydrukować.
Źródło: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/
 
KRS bezpłatnie można pobrać tutaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-22 09:04:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-22 09:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-26 14:21:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji