ˆ

Archiwalne ogłoszenia o przetargu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-03-13 14:16:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Kętrzyn, 2014-03-12
 

WÓJT GMINY KĘTRZYN
informuje,
 
ze posiada do sprzedaży samochód specjalny (pożarniczy) JELCZ 005 (Star 244) o numerze rejestracyjnym OLA870U, rok produkcji 1977, nr identyfikacyjny VIN 20803, pojemność silnika 6842 cm.
Sprzedający nie posiada dowodu rejestracyjnego pojazdu, nabywcy zostanie przekazana karta informacyjna pojazdu.
Pisemne oferty kupna z oferowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta-samochód” w Urzędzie Gminy Kętrzyn, pok. nr 16, do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 10:05 w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, sala nr 1.
Nabywcą pojazdu będzie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę i zaproponowane warunki sprzedaży zostaną zaakceptowane przez Wójta Gminy Kętrzyn.
Cena nabycia pojazdu płatna jest w całości przed jego wydaniem.
Zbywający, sporządzi z nabywcą umowę kupna-sprzedaży pojazdu i wystawi fakturę.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca pojazdu nie uiści ceny nabycia, w terminie podanym w zawartej umowie, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia.
Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie 33, w terminie uprzednio uzgodnionym ze zbywającym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 wew. 17.
« powrót do poprzedniej strony