ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skarbnik

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SKARBNIK GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krystyna Kalisz

     tel: (+48 89)  751 24 74    wew. 30
     fax: (+48 89) 751 27 46

 

e-mail:

<e-mail>

 

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, a w szczególności:
a) organizowanie sporządzania, przyjmowania , obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne;
2) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji gminy,
b) zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym zawieranych przez gminę umów,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań gminy;
3) analiza wykorzystanych środków, przydzielonych w formie subwencji i dotacji oraz środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy
4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnych, bieżących i sprawdzających kontroli na stanowiskach pracy w Referacie Planowania i Finansów,
b) wstępnych i bieżących kontroli legalności i rzetelności dokumentów, stanowiących podstawę dokonywania operacji finansowych w Urzędzie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
- zakładowego planu kont,
- obiegu dokumentów /dowodów księgowych/,
- zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
6) sprawowanie funkcji Kierownika Referatu Planowania i Finansów;
7) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy oraz składanie informacji wójtowi;
8) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
9) współdziałanie w opracowaniu budżetu gminy;
10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
11) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady Gminy, dotyczących budżetu;
12) wykonywanie innych zadań, przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień wójta.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-22 13:59:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-22 14:23:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-28 07:08:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
211191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »