ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

e-Urząd - Załatw sprawy z urzędem przez internet

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-03 08:49:45 przez Robert Skórka

Akapit nr - brak tytułu

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn, jest opublikowana w systemie ePUAP.
 
  • Adres skrytki ePUAP: /ugketrzyn/SkrytkaESP

Przejdź do ESP Urzędu Gminy Kętrzyn:


 
Wnioski elektorniczne do Urzędu Gminy Kętrzyn (wypełnij i wyslij on-line):
 
1  PISMO OGÓLNE DO URZĘDU          - wypełnij i wyślij 
         
1.     DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1  wypełnij i wyślij
2.     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 wypełnij i wyślij
3.   DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1 wypełnij i wyślij
 4.   1 DEKLARACJA NA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT-1  wypełnij i wyślij
5.   1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  wypełnij i wyślij
6.   1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  wypełnij i wyślij
7.   1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  wypełnij i wyślij
8.   1 DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  wypełnij i wyślij
9.   1 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW  wypełnij i wyślij
10.   1 WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU  wypełnij i wyślij
11.   1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO  wypełnij i wyślij
12.    1 BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  wypełnij i wyślij
13.   1 WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM IMPREZ O CHARAKTERZE LOKALNYM I PONADLOKALNYM  wypełnij i wyślij
14.   1 SPORZĄDZENIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  wypełnij i wyślij
15.   1 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK  wypełnij i wyślij
16.   1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  wypełnij i wyślij
17.   1 ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI  wypełnij i wyślij
18.    1 ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE MIEJSCOWYM  wypełnij i wyślij
19.   1 ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM  wypełnij i wyślij
20.   1 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  wypełnij i wyślij
                                   
         
  
2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG
 
3. Konto użytkownika.
Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Profil zaufany zakładamy na ePUAP tutaj a potwierdzić możemy w Urzędzie Gminy Kętrzyn więcej tutaj.

4. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj.

Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego (np. w Urzędzie Gminy Kętrzyn w godzinach pracy urzędu).
 
 W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
 
 
« powrót do poprzedniej strony