ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
51 2017-06-08 2017-07-05 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka, Gmina Kętrzyn. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - SUW N. Różanka (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ - SUW 2017 (PDF, 15.2 MiB)
 • SIWZ - SUW N.Różanka - edytowalny (ZIP, 246.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - SUW Nowa Różanka (PDF, 330 KiB)
 • Zmiana SIWZ - SUW Nowa Różanka (PDF, 444.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 - SUW 2017 (PDF, 439.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - SUW 2017 (PDF, 317.6 KiB)
 • Wyjasnienia SIWZ - SUW Nowa Różanka (PDF, 1.9 MiB)
 • Zał. do wyjaśnień SIWZ - SUW Nowa Różanka (ZIP, 24.3 MiB)
 • Zmiana SIWZ 3 - SUW 2017 (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 -SUW Nowa Różanka (PDF, 799.9 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - SUW 2017 (PDF, 525.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - SUW2017 (PDF, 617.8 KiB)
52 2017-06-05 2017-06-14 10:00:00 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpadypubl2017 (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ - odpadypubl2017 (PDF, 16.9 MiB)
 • SIWZ - odpadypubl2017 edytowalny (ZIP, 227.6 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach-odpady publ 2017 (PDF, 314.2 KiB)
 • Unieważnienie postęp. - odpady publ. 2017 (PDF, 376 KiB)
53 2017-05-08 2017-05-17 10:00:00 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - odpady 2017 (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ - odpady 2017 (PDF, 19.4 MiB)
 • SIWZ - odpady 2017 edytowalny (ZIP, 252.1 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - odpady2017 (PDF, 219 KiB)
 • Unieważnienie - odpady2017 (PDF, 277.5 KiB)
54 2017-04-28 2017-05-18 10:00:00 Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N , Gmina Kętrzyn. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - drogi2017 (PDF, 19.3 MiB)
 • SIWZ - drogi2017 (PDF, 24.5 MiB)
 • SIWZ - drogi2017 edytowalny (ZIP, 287.9 KiB)
 • Projekty - Gnatowo 126004 (ZIP, 56.1 MiB)
 • Przedmiary, STWiOR - Gnatowo 126004 (ZIP, 51.1 MiB)
 • Projekty, przedmiar, STWiOR - Gnatowo 126005N (ZIP, 70.6 MiB)
 • Przedmiary, projekty, STWiOR-126010,126011,126027 (ZIP, 31 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - drogi2017 (PDF, 954.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert - drogi 2017 (PDF, 1.6 MiB)
55 2017-03-09 2017-03-29 10:00:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo, Gmina Kętrzyn. rozstrzygnięty
 • SIWZ- kanalizacja Gnatowo2017-edytowalny (ZIP, 169.5 KiB)
 • SIWZ - kanalizacja Gnatowo2017 (PDF, 22.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu-kanalizacja Gnatowo2017 (PDF, 6.4 MiB)
 • Projekty, przedmiary, specyfik.techn. (ZIP, 52.9 MiB)
 • Wyjasnienia - kanalizacja Gnatowo (PDF, 517.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kanalizacja Gnatowo (PDF, 507 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty- kanalizacja Gnatowo (PDF, 607.2 KiB)
56 2017-02-24 2017-03-07 10:00:00 DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPEDOWEGO. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - paliwa2017-1 (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ - paliwa2017-1 (PDF, 11.5 MiB)
 • SIWZ - paliwa2017-1 edytowalny (ZIP, 180.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - paliwa 2017 (PDF, 555.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - paliwa2017 (PDF, 591.8 KiB)
57 2017-02-17 2017-03-01 10:00:00 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamowieniu - samochód i sprzęt-OSP 2-2017 (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ- samochód i sprzęt-OSP 2-2017 (PDF, 23.9 MiB)
 • SIWZ- samochód i sprzet -OSP. 2-2017 - edytowalny (ZIP, 321.5 KiB)
 • Wyjaśnienia- samochód i sprzęt -OSP 2017 (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach - samochód OSP (PDF, 496.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty/unieważnieniu - samochód OSP (PDF, 554.1 KiB)
58 2017-02-13 2017-02-24 11:00:00 Dostawa kruszywa dla Gminy Kętrzyn. rozstrzygnięty
 • SIWZ - kruszywa2017 (PDF, 13.2 MiB)
 • SIWZ - kruszywa2017-edytowalny (ZIP, 138.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - kruszywa2017 (PDF, 4.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kruszywa2017 (PDF, 741.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty2 - kruszywa2017 (PDF, 901.5 KiB)
59 2017-02-06 2017-02-24 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 126028N w miejscowości Karolewo, działka Nr 105, Gmina Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - droga Karolewo, dz. 105 (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ - droga Karolewo, dz. 105 edytowalny (ZIP, 2.5 MiB)
 • SIWZ - droga Karolewo, dz. 105 (PDF, 23.7 MiB)
 • Projekt, przedmiar, specyfikacja techn.-droga Karolewo, dz.105 (ZIP, 55.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - droga Karolewo, dz.105 (PDF, 531.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - droga Karolewo 105, Gmina Kętrzyn (PDF, 663.9 KiB)
60 2017-01-12 2017-01-24 10:00:00 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA GMINY KĘTRZYN rozstrzygnięty
 • SIWZ -samochód i sprzęt - OSP (ZIP, 303.1 KiB)
 • SIWZ -samochód i sprzęt - OSP (PDF, 22.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - samochód i sprzęt -OSP (PDF, 10.5 MiB)
 • Wyjaśnienia 1- samochód OSP z wyposażeniem (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia2 -samochód OSP z wyposaż (PDF, 498.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ-samochód OSP z wyposaż (PDF, 449.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - samochód OSP z wyposaż. (PDF, 331.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postęp- samochód i sprzęt - OSP (PDF, 663.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postęp. - samochód i sprzęt OSP (PDF, 663.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu