ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-14 12:35:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Kętrzyn zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
 
Konsultacje trwają w okresie od 17 października 2016 r. do 23 października 2016 r.
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok został:
 
1) umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kętrzyn,
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, pok. 20
 
Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jednym z wymienionych niżej sposobów:
 
1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 w poniedziałki oraz w godz. od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku w sekretariacie (Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2),
2) drogą elektroniczną na adres email:
3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn,
4) faxem pod numerem 89 751 27 46
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2016-10-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-14 12:35:29
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-10-14 12:38:37
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-10-14 12:38:37
Artykuł był wyświetlony: 11200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy Kętrzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-10 13:33:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2016-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-10 13:33:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-08-10 13:34:12
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-08-10 13:34:12
Artykuł był wyświetlony: 861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działalność lobbingowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-15 10:56:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
 
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Dobrzańska Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Dobrzańska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-15 10:56:50
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-07-15 10:59:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 10:59:23
Artykuł był wyświetlony: 1352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-11 13:34:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
       PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KĘTRZYN na lata 2011 - 2014
 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Spicewicz Data wytworzenia informacji: 2016-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-07-11 13:34:06
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-07-11 13:34:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-07-11 13:34:20
Artykuł był wyświetlony: 2081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja dotycząca "biblioteczki samorządowca"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-24 13:14:21

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kętrzyn za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-23 14:31:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Spicewicz Data wytworzenia informacji: 2016-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-05-23 14:31:26
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-05-23 14:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-05-23 14:32:10
Artykuł był wyświetlony: 1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kętrzyn w roku 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-23 14:27:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Spicewicz Data wytworzenia informacji: 2016-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-05-23 14:27:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-05-23 14:28:35
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 09:53:13
Artykuł był wyświetlony: 1708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-07 07:20:39

Gruz rozbiórkowy oraz kamień

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-07 13:00:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Informuję, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Karolewie 33 przyjmuje gruz rozbiórkowy oraz kamień.
 
W przypadku braku możliwości dowiezienia własnym transportem istnieje możliwość odbioru przez Przedsiębiorstwo. Przed dostarczeniem należy uzgodnić warunki odbioru pod nr telefonu nr 89 752 1211.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Barna Data wytworzenia informacji: 2016-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Barna Data wprowadzenia do BIP 2016-03-07 13:00:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-03-07 13:00:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-03-07 13:01:56
Artykuł był wyświetlony: 3121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu