ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-102/18 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kętrzyn na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 oraz uchwały budżetowej na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 13:22:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: RIO Olsztyn Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: RIO Olsztyn Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 13:22:01
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 13:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 13:23:34
Artykuł był wyświetlony: 867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-07 07:24:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Kętrzyn
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Dobrzańska Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Dobrzańska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 07:24:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 07:35:49
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 07:35:49
Artykuł był wyświetlony: 6993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Kętrzyn przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-02 07:52:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Dobrzańska Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Dobrzańska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 07:52:26
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 07:54:18
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 07:55:15
Artykuł był wyświetlony: 976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 12:36:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w I POŁROCZU 2018 r.
 
Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kętrzyn, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
 • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

 
Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1,00

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
 • 3 - 30 kwietnia 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Kętrzyn lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Andrzejewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Andrzejewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 12:36:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 12:44:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-08-03 11:04:29
Artykuł był wyświetlony: 3687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola przydatności i celowości wydatków budżetowych gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 10:42:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2010-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 10:42:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 10:43:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 10:43:56
Artykuł był wyświetlony: 944 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 08:07:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Lemieszek Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Lemieszek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 08:07:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 08:07:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 08:07:59
Artykuł był wyświetlony: 3732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działalność jednostek OSP oraz wydatki budżetowe za rok 2008

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 15:30:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2009-08-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 15:30:36
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 15:31:32
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-18 15:31:32
Artykuł był wyświetlony: 1029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:59:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy Kętrzyn informuje, iż na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
PSZOK zlokalizowany jest na terenie

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmowane są od mieszkańców Gminy Kętrzyn bezpłatnie selektywnie zbierane odpady:

papier, tektury, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac niewymagających pozwolenia na budowę.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:59:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:31:19
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:31:19
Artykuł był wyświetlony: 1033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:04:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy, że:
od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju obowiązuje jednolity system segregacji odpadów. Od tej pory odpady dzielimy na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.
 
Skąd taki pomysł ?
Powodem wprowadzenia takiego systemu jest konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez Unię Europejską i zwiększenie przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.
 
Korzyści !
Zwiększenie. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przyniesie korzyści dla środowiska oraz gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.
 
 
Masz wątpliwości gdzie wrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszj ściągi i WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ POJEMNIK
 
           
 
 
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:04:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:30:07
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:30:07
Artykuł był wyświetlony: 1491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NIEBIESKI - PAPIER

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:51:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
NALEŻY WRZUCAĆ:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
NIE WRZUCAĆ:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:51:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:29:57
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:29:57
Artykuł był wyświetlony: 874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu