ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SEKRETARZ GMINY KĘTRZYN

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     mgr    Wioletta Dobrzańska
 
 
     tel: (+48 89)  751 24 74    wew. 11
     fax: (+48 89) 751 27 46
 
e-mail:
 
     Sekretarz Gminy realizuje zakres zadań i kompetencji, zgodnie z podziałem obowiązków pomiędzy Wójta i Sekretarza.
 
Do zadań Sekretarza należy:
1) opracowywanie projektów zmian w Regulaminie;
2) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu;
3) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy;
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
5) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
6) nadzór nad przygotowywaniem uchwał Rady Gminy i zarządzeń wójta;
7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy;
8) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
9) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków;
10) nadzór nad prawidłowym trybem załatwiania interpelacji i wniosków radnych;
11) nadzór nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli;
12) koordynowanie i organizowanie działań związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi;
13) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
15) sprawowanie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie;
16) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
17) organizowanie w Urzędzie kontroli, o której mowa w § 14.
18) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w siedzibie Urzędu i zakupem środków trwałych;
19) nadzorowanie sprawności systemu łączności telefonicznej i sieci komputerowej;
20) nadzorowanie właściwego zabezpieczenia siedziby Urzędu;
21) realizacja innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-22 13:53:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-22 14:15:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-30 13:09:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Gminy Kętrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
URZĄD GMINY KĘTRZYN

Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

telefony:      0 89 751 24 74,      0 89 751 36 66,     0 89 751 34 45
fax.:      0 89 751 27 46  

adres e-mail urzędu:   

Telefony i e-maile pracowników urzędu:  POBIERZ

  

UWAGA ZMIANA KONTA !!!     od stycznia 2012 r.  KONTO BANKOWE URZĘDU    UWAGA ZMIANA KONTA !!!

 

BANK MILLENNIUM
nazwa odbiorcy rachunku: Gmina Kętrzyn
nr rachunku:  

67 1160 2202 0000 0002 0441 5070
 

Dochody budżetu gminy (sprzedaż mienia, podatki, opłaty komunalne, itp.)

 

 

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-22 12:05:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-22 12:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-24 14:05:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informujemy, że dla podatku rolnego obowiązuje stawka zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku, która wynosi 58,46 zł / dt na rok 2020 (to jest za 1 ha przeliczeniowy 146,15dla gospodarstw rolnych i 292,30za 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych).

Do podatku leśnego obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku

194,24 zł za 1 m³ x 0,220 m³ = 42,7328 zł
 
Przypominamy, że do 15 stycznia 2020 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracji na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2020 r. zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek oraz wzorami deklaracji zamieszczonymi poniżej.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w roku 2020
Uchwała Nr
zmiana XV/85/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości POBIERZ
Uchwała Nr
IV/23/2019
w sprawie podatku od środków transportowych POBIERZ
Uchwała Nr
XV/87/2003

XXXIX/260/2009
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej
Uchwała Nr
XV/89/2003
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana XV/86/2019
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych POBIERZ
Uchwała Nr
  III/4/2010
w sprawie ulgi w podatku rolnym POBIERZ
Uchwała Nr XXXIV/197/2005 w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych
i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
POBIERZ
Uchwała Nr
IV/24/2019
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania POBIERZ
Uchwała Nr
  VII/53/2019
w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana III/10/2014
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Uchwała Nr XXXVIII/219/2005 opłata za usuwanie nieczystości stałych i płynnych POBIERZ
Uchwała Nr XXVI/178/2008
w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kętrzyn POBIERZ
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH POBIERZ I WYPEŁNIJ WYŚLIJ on-line przez ePUAP
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
DEKLARACJA NA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH - DT-1A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Od 1 lipca 2019 r. we wszystkich gminach w Polsce obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Kętrzyn.
 
 
  PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
POBIERZ
I WYPEŁNIJ
WYŚLIJ on-line przez ePUAP
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 (NOWA)
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1(NOWA)
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1(NOWA)
 
 
  PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
POBIERZ
I WYPEŁNIJ
WYŚLIJ on-line przez ePUAP
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1 (NOWA)
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1 (NOWA)
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1 (NOWA)
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - ZN-1/B  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-21 07:59:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-21 09:26:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16 13:51:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Finanse i majątek Gminy Kętrzyn:

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     Budżet Gminy Kętrzyn w latach:
 
 
 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,  20102009200820072006200520042003.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-18 12:47:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-18 12:57:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22 09:10:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DANE PODSTAWOWE:

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
URZĄD GMINY KĘTRZYN
 RODZAJ: gmina wiejska
 POŁOŻENIE: północno-wschodnia
część Polski
 WOJEWÓDZTWO: warmińsko-mazurskie
 POWIAT: kętrzyński
 MIEJSCOWOŚĆ: Kętrzyn
 Kierownictwo urzędu i kontakt:
 Wójt Paweł Krzysztof Bobrowski
 Sekretarz Wioletta Dobrzańska
 Skarbnik Krystyna Kalisz
 OBSZAR GMINY:  285,73 km2
 LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY  8 251
na dzień 31.12.2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-17 11:44:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-17 14:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10 11:46:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Organizacyjny Urzędu i Regulamin Pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-08 08:24:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-08 08:26:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 14:47:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Gminy Kętrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

UCHWAŁA Nr IX/36/2007
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 78 poz. 483 ) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz. 1591 wraz z zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz.1055 , Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327)

Rada Gminy uchwala :

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Kętrzyn wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. - w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn oraz uchwała Nr XXXIX/224/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku - w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
  
Andrzej Sienkiewicz  

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-08 07:33:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-08 07:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 09:54:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji