ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustawy, rozporządzenia i uchwały gminne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-09 12:03:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146)

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 12:03:24
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2011-02-09 12:03:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2011-02-09 12:03:30
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2011-03-17 08:52:27
Artykuł był wyświetlony: 1755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogólny opis i zasady korzystania z BIP Urzędu Gminy Kętrzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-10-01 13:48:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- innych przepisów na podstawie których Urząd Marszałkowski realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader. Do pobrania tutaj.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej


Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.


MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa/poniższa instrukcja.
Regionalny BIP – otwiera stronę główną www.bip.warmia.mazury.pl realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na stronę składa się 112 Biuletynów Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Portal Wrota Warmii i Mazur – umożliwia przejście na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę w Urzędzie Gminy Kętrzyn załatwisz drogą elektroniczną.


MENU WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.


MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Poradnik Interesanta - zestawienie aktualnych kart z procedurami załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Kętrzyn, jak również wzory wniosków do pobrania.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie departamentu.
Ogłoszenia – informacje związane z pracą Urzędu Gminy Kętrzyn
Ostatnio dodane – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej.


MENU PRZEDMIOTOWE

Umieszczone po lewej stronie strony BIP.  Zawiera też podmenu np.
Menu -
Urząd Gminy Ketrzyn;
podmenu -
Dane podstawowe,
Statut Gminy
Regulaminy
Kierownictwo urzedu
Referaty i stanowiska
Telefony i e-maile
Struktura U. Gminy

MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki, np. kwestionariusz osobowy, pomocne do załatwienia spraw w Urzędzie Marszałkowskim.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2010-10-01 13:48:01
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2010-10-01 13:48:01
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2010-10-01 13:48:46
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2010-10-01 13:51:18
Artykuł był wyświetlony: 3255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Składowiska Odpadów Komunalnych w Mażanach do kanalizacji miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-09-30 12:55:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

zobacz informację...
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2010-09-30 12:55:05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2010-09-30 12:55:05
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2010-09-30 12:56:01
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2013-02-27 08:09:43
Artykuł był wyświetlony: 1357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH 2010

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-06-02 14:08:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi Integracji Społecznej z dnia 02 czerwca 2010 r.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kętrzyn uzyskała dotację w wysokości 487 992,29 PLN , część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kętrzyn (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Wójt Gminy Kętrzyn (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2 w Kętrzynie, dnia 11 czerwca 2010 roku o godzinie 15³° .

Akapit nr 2 - brak tytułu

3. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Kętrzyn, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl w zakładce Dokumenty oraz na stronie Urzędu Gminy: http://www.gminaketrzyn.pl/ Podręcznik zawiera informacje nt. kosztów kwalifikowanych , podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu .

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części . Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części . Złożone oferty dotyczące danej części muszą być związane z realizacją minimum jednego tematu/działania zapisanego w tej części .

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Część I. Usługi dla osób starszych:

1.Pomoc osobom starszym poprzez wolontariat.

2.Kluby Seniora- alternatywa dla osób starszych do spędzania wolnego czasu

3.Koła Gospodyń Wiejskich- integracja społeczna osób starszych.

4.Powstanie nowych organizacji, Powstanie Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich.

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy 1 lipca a 30 września 2010 roku .

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 30 000 PLN

 

Część II. Usługi dla dzieci i młodzieży:

1.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

2.Tworzenie warunków do powstania pozalekcyjnych klubów zainteresowań, kół zainteresowań w oparciu o bazę szkolną i świetlice wiejskie,

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy1 lipca a 30 września 2010 roku.

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 50 296 PLN

Część VII. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin:

1. Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin ( profilaktyka, festyny rodzinne i inne formy).

2. Większe zaangażowanie mieszkańców w życie wsi ( spotkania mieszkańców wsi z okazji różnych uroczystości, np. Dnia Babci, Dni Rodziny).

3. Wzmocnienie więzi sąsiedzkich poprzez udział w imprezach i wydarzeniach podtrzymujących tradycję i obyczaje wsi.

4. Organizacja imprez sportowych dla wszystkich grup wiekowych.

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy 1 lipca a 30 września 2010 roku.

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 20 000 PLN

 

Część VIII. Wsparcie szkoleniowe ( szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.) - do 10% alokacji:

1.Bogata oferta różnych form edukacji dla dorosłych ( warsztaty, kursy, szkolenia, itp. )

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy 1 lipca a 30 września 2010 roku.

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 12 172,80 PLN.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy : przedsiębiorcy , osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę , lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów ;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami .

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


Minimalne kryteria techniczne , które musi spełnić oferta:

 1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

 1. wykazanie możliwości organizacyjnych usługodawcy, niezbędnych do

wykonania usługi,

 1. przedstawienie spójnego programu realizowanego przedsięwzięcia .


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia (jeśli dotyczy):

 • Oświadczenie o posiadaniu dostępu do bazy lokalowej niezbędnej dla realizacji usługi .

 • Informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu osób mających realizować usługi .

 • Oświadczenie o wykupieniu ubezpieczenia uczestników .

 • Program proponowanych zajęć/imprez/wycieczek .

 

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy Kętrzyn, adres: ul. T. Kościuszki 2 , 11-400 Kętrzyn w terminie do 23 czerwca 2010 r.

b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1.Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana przez

Zamawiającego Komisja Konkursowa w trzech etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, co najmniej poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kętrzyn oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM


W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panem Markiem Olszewskim Koordynatorem PPWOW w Gminie Kętrzyn , Urząd Gminy Kętrzyn - I piętro, pokój 11,

tel. (089) 751 24 74 wew. 11, e-mail:

<e-mail>

.

9. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2010-06-02 14:08:49
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Leszek Olszewski Data wprowadzenia do BIP 2010-06-02 14:08:49
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2010-06-02 14:23:48
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2010-06-02 14:23:48
Artykuł był wyświetlony: 6291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydobywanie kruszywa naturalnego na części działek nr 8/3 i nr 8/11 w Martianach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-03-09 10:44:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

zobacz informację
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2010-03-09 10:44:27
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2010-03-09 10:44:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2010-03-09 10:44:49
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2013-02-27 08:09:43
Artykuł był wyświetlony: 1300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-01-05 09:19:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2010-01-05 09:19:55
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2010-01-05 09:19:55
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2010-01-05 09:21:30
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 15:40:15
Artykuł był wyświetlony: 78020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt budżetu na 2010 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-12-03 13:23:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2009-12-03 13:23:31
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Kalisz Data wprowadzenia do BIP 2009-12-03 13:23:31
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2009-12-03 13:50:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-06-24 12:39:32
Artykuł był wyświetlony: 2233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie miejscowości Stara Różanka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-30 11:34:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

zobacz informację...
 DECYZJA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2009-11-30 11:34:03
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-11-30 11:34:03
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2009-11-30 11:35:10
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2013-02-27 08:09:43
Artykuł był wyświetlony: 1463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stara Różanka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-26 11:54:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

zobacz informację...
 DECYZJA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2009-11-26 11:54:14
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-11-26 11:54:14
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2009-11-26 11:54:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2013-02-27 08:09:43
Artykuł był wyświetlony: 1438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Różanka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-26 11:49:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

zobacz informację...
 DECYZJA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2009-11-26 11:49:23
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-11-26 11:49:23
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2009-11-26 11:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2013-02-27 08:09:43
Artykuł był wyświetlony: 1400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu