ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kontrola przydatności i celowości wydatków budżetowych gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 10:42:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2010-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 10:42:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 10:43:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 10:43:56
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 08:07:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Lemieszek Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Lemieszek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 08:07:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 08:07:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 08:07:59
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 15:35:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Spicewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 15:35:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 15:36:40
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 15:36:40
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram odbioru odpadów - STYCZEŃ 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 07:18:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: GPK Karolewo Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: GPK Karolewo Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 07:18:38
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 07:20:43
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 14:58:17
Artykuł był wyświetlony: 896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 09:38:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Lemieszek Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Lemieszek Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 09:38:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 09:41:27
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 09:41:27
Artykuł był wyświetlony: 561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działalność jednostek OSP oraz wydatki budżetowe za rok 2008

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 15:30:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2009-08-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2017-12-18 15:30:36
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-18 15:31:32
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-18 15:31:32
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:59:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy Kętrzyn informuje, iż na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
PSZOK zlokalizowany jest na terenie

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmowane są od mieszkańców Gminy Kętrzyn bezpłatnie selektywnie zbierane odpady:

papier, tektury, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac niewymagających pozwolenia na budowę.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:59:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:31:19
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:31:19
Artykuł był wyświetlony: 328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:04:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy, że:
od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju obowiązuje jednolity system segregacji odpadów. Od tej pory odpady dzielimy na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.
 
Skąd taki pomysł ?
Powodem wprowadzenia takiego systemu jest konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez Unię Europejską i zwiększenie przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.
 
Korzyści !
Zwiększenie. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przyniesie korzyści dla środowiska oraz gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.
 
 
Masz wątpliwości gdzie wrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszj ściągi i WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ POJEMNIK
 
           
 
 
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:04:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:30:07
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:30:07
Artykuł był wyświetlony: 467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NIEBIESKI - PAPIER

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:51:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
NALEŻY WRZUCAĆ:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
NIE WRZUCAĆ:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:51:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:29:57
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:29:57
Artykuł był wyświetlony: 322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZIELONY - SZKŁO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 12:53:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
NALEŻY WRZUCAĆ:
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
NIE WRZUCAĆ:
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 12:53:01
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:29:53
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:29:53
Artykuł był wyświetlony: 322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu