ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 5391
Wybory, referenda 30887
Urząd Gminy Kętrzyn 55588
Dane podstawowe 7980
Statut Gminy 5611
Regulaminy 48628
Kierownictwo urzędu 72
Wójt 4596
Sekretarz 46057
Skarbnik 43674
Referaty i stanowiska 6763
Telefony i e-maile 153
Organa gminy 13886
Rada Gminy 49048
Radni - kontakt 4348
Wójt 47516
Przewodniczący rady 5592
Komisje 43879
Komisja Rewizyjna 3974
Komisja Rolnictwa i Usług 3544
Komisja Budżetu i Uchwał 3288
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 3539
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 3110
Jednostki pomocnicze 16632
Podatki i opłaty 89155
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 18031
Budżet, sprawozdania, mienie 13610
Projekt budżetu 11866
Sprawozdania z wykonania 7539
Sprawozdania kwartalne 5529
Opinie RIO 2467
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 96950
Kierownictwo urzędu 14354
Rada Gminy 10144
Pozostali 8467
Akty prawne 917123
Akty prawne - inne 4637
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 113980
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11874
Zamówienia publiczne aktualne 223310
Zamówienia publiczne w toku 107233
Zamówienia publiczne archiwalne 119605
Wyniki zamówień publicznych 123032
Wyniki innych postępowa 97837
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 39380
Nieruchomości ogłoszenia 114827
Wykazy, Archiwum nieruchomości 3667
Wykazy nieruchomości 19571
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 186816
Wyniki ogłoszeń 8733
Procedury załatwiania spraw 153714
Referaty / Stanowiska 46609
Sprawy 67642
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 55081
Aktualności i ogłoszenia 15398
Harmonogram odbioru odpadów 40574
Zasady segregacji 5657
Pojemnik niebieski 767
Pojemnik zielony 871
Pojemnik żółty 690
Pojemnik brązowy 648
Odpady pozostałe 826
PSZOK 855
Plan gospodarki odpadami 3885
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2395
Czy wiesz że...? 701
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 68997
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 34345
Sprawozdania 3638
Akty prawne 4077
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 1477
Ochrona środowiska 13029
Decyzje środowiskowe 24182
Ogłoszenia 2868
Rejestry 2586
Rejestr informacji o środowisku 8102
Zarządzanie kryzysowe 4637
PPWOW 13667
Dofinansowanie 15851
Strategie, raporty, opracowania 9602
Pomoc publiczna 6223
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8042
Działalność lobbingowa 3619
Petycje 3429
Zezwolenia 1059
Sprzedaż alkoholu 2434
Informacje nieudostępniane 6108
Kontrole 18131
Ogłoszenia o naborze 116640
Ogłoszenia aktualne 24
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 115
Ochrona Danych 13707

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1720
Statystyka 4375
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 5697
Regionalny BIP WM 615
Rejestr zmian 629253
Redakcja Biuletunu 4129
Instrukcja obsługi 3414
Pliki do pobrania 8295
Mapa serwisu 4080
Powiaty i gminy 4678

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ostatnio dodane 18783
Poradnik Interesanta - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 335157
Ogłoszenia 105253
Informacje o naborze 259397

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn