ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 4705
Wybory, referenda 24994
Urząd Gminy Kętrzyn 52665
Dane podstawowe 7195
Statut Gminy 5183
Regulaminy 36113
Kierownictwo urzędu 66
Wójt 4161
Sekretarz 33524
Skarbnik 31103
Referaty i stanowiska 6420
Telefony i e-maile 153
Organa gminy 13264
Rada Gminy 36077
Radni - kontakt 3763
Wójt 34596
Przewodniczący rady 5207
Komisje 31363
Komisja Rewizyjna 3546
Komisja Rolnictwa i Usług 3159
Komisja Budżetu i Uchwał 2960
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 3267
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 2849
Jednostki pomocnicze 15189
Podatki i opłaty 74009
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 14789
Budżet, sprawozdania, mienie 12846
Projekt budżetu 10286
Sprawozdania z wykonania 6843
Sprawozdania kwartalne 4590
Opinie RIO 1913
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 79214
Kierownictwo urzędu 13569
Rada Gminy 9334
Pozostali 7787
Akty prawne 748784
Akty prawne - inne 4226
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 100391
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8733
Zamówienia publiczne aktualne 181972
Zamówienia publiczne w toku 81239
Zamówienia publiczne archiwalne 90754
Wyniki zamówień publicznych 94113
Wyniki innych postępowa 72528
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 28808
Nieruchomości ogłoszenia 85687
Wykazy, Archiwum nieruchomości 3667
Wykazy nieruchomości 18476
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 171128
Wyniki ogłoszeń 8580
Procedury załatwiania spraw 130383
Referaty / Stanowiska 39351
Sprawy 58360
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 41885
Aktualności i ogłoszenia 13456
Harmonogram odbioru odpadów 33954
Zasady segregacji 5015
Pojemnik niebieski 528
Pojemnik zielony 604
Pojemnik żółty 468
Pojemnik brązowy 426
Odpady pozostałe 547
PSZOK 498
Plan gospodarki odpadami 3570
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1892
Czy wiesz że...? 449
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 53829
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 29216
Sprawozdania 3125
Akty prawne 3670
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 1254
Ochrona środowiska 12049
Decyzje środowiskowe 21107
Ogłoszenia 2709
Rejestry 2328
Rejestr informacji o środowisku 6485
Zarządzanie kryzysowe 4115
PPWOW 13103
Dofinansowanie 14474
Strategie, raporty, opracowania 9084
Pomoc publiczna 5975
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7651
Działalność lobbingowa 2926
Petycje 2925
Zezwolenia 887
Sprzedaż alkoholu 1916
Informacje nieudostępniane 5830
Kontrole 14290
Ogłoszenia o naborze 106446
Ogłoszenia aktualne 23
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 111
Ochrona Danych 1080

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1495
Statystyka 4177
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 5363
Regionalny BIP WM 600
Rejestr zmian 509442
Redakcja Biuletunu 3925
Instrukcja obsługi 3261
Pliki do pobrania 7865
Mapa serwisu 3828
Powiaty i gminy 4446

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ostatnio dodane 18219
Poradnik Interesanta - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 310855
Ogłoszenia 101838
Informacje o naborze 232484

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn