ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 7160
Wybory, referenda 41493
Urząd Gminy Kętrzyn 61864
Dane podstawowe 9744
Statut Gminy 6855
Regulaminy 85449
Kierownictwo urzędu 95
Wójt 5816
Sekretarz 82979
Skarbnik 80495
Referaty i stanowiska 7860
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 156452
Rada Gminy Kętrzyn 15798
Skład rady 87698
Radni - kontakt 6065
Przewodnicząca rady 6709
Komisje 80843
Komisja Rewizyjna 5070
Komisja Rolnictwa i Usług 4510
Komisja Budżetu i Uchwał 4249
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 4467
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 4081
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 540
Sesje Rady Gminy 0
Kadencja 2018-2023 1205
Uchwały Rady Gminy 161223
Protokoły z sesji rady 105958
Protokoły komisji 111659
Stanowisko Rady Gminy 115069
Jednostki organizacyjne 6318
GOPS 186
SP Biedaszki 190
SP Kruszewiec 143
SP Nakomiady 199
SP Wilkowo 198
GOK 199
Jednostki pomocnicze 19957
Podatki i opłaty 133972
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 23067
Budżet, sprawozdania, mienie 15666
Projekt budżetu 16544
Sprawozdania z wykonania 9524
Sprawozdania kwartalne 7664
Opinie RIO 3711
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 142695
Kierownictwo urzędu 16182
Rada Gminy 11948
Pozostali 10027
Akty prawne 1319418
Akty prawne - inne 5938
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 136789
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17833
Zamówienia publiczne aktualne 309492
Zamówienia publiczne w toku 172826
Zamówienia publiczne archiwalne 191625
Wyniki zamówień publicznych 192797
Wyniki innych postępowa 159322
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 49023
Nieruchomości ogłoszenia 192947
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 93672
Aktualności i ogłoszenia 19965
Harmonogram odbioru odpadów 56867
Zasady segregacji 7125
Pojemnik niebieski 1368
Pojemnik zielony 1469
Pojemnik żółty 1282
Pojemnik brązowy 1239
Odpady pozostałe 1516
PSZOK 1590
Plan gospodarki odpadami 4792
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 3585
Czy wiesz że...? 1326
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 113843
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 44155
Sprawozdania 4911
Akty prawne 5237
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 2066
Wykazy, Archiwum nieruchomości 3667
Wykazy nieruchomości 22638
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 229781
Wyniki ogłoszeń 9169
Procedury załatwiania spraw 215159
Referaty / Stanowiska 65111
Sprawy 88998
Zarządzanie kryzysowe 5730
Rejestr informacji o środowisku 13994
PPWOW 15478
Dofinansowanie 18811
Strategie, raporty, opracowania 11399
Pomoc publiczna 6957
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9235
Działalność lobbingowa 5452
Ochrona środowiska 15326
Decyzje środowiskowe 31636
Ogłoszenia 3194
Rejestry 3197
Łowiectwo 20882
Petycje 4844
Zezwolenia 1536
Sprzedaż alkoholu 3510
Informacje nieudostępniane 7216
Ogłoszenia o naborze 142630
Ogłoszenia aktualne 26
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 117
Ochrona Danych 50941
Kontrole 28755

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2479
Statystyka 4966
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 6983
Regionalny BIP WM 635
Rejestr zmian 887569
Redakcja Biuletunu 4806
Instrukcja obsługi 3897
Pliki do pobrania 9593
Mapa serwisu 4742
Powiaty i gminy 5414

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ostatnio dodane 20024
Poradnik Interesanta - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 387322
Ogłoszenia 112614
Informacje o naborze 329098

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn