Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 9969
Wybory, referenda 64544
Urząd Gminy Kętrzyn 73377
Dane podstawowe 13270
Statut Gminy 9196
Regulaminy 138460
Kierownictwo urzędu 229
Wójt 7827
Sekretarz 135681
Skarbnik 133120
Referaty i stanowiska 9375
Telefony i e-maile 153
Zarządzenia Wójta 665493
Rada Gminy Kętrzyn 18193
Skład rady 142400
Radni - kontakt 8995
Przewodnicząca rady 8855
Komisje 133374
Komisja Rewizyjna 6860
Komisja Rolnictwa i Usług 6029
Komisja Budżetu i Uchwał 5734
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 5967
Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki 6197
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1417
Sesje Rady - transmisje 0
Kadencja 2018-2023 6622
Uchwały Rady Gminy 630796
Protokoły z sesji rady 390850
Protokoły komisji 439449
Stanowisko Rady Gminy 411300
Jednostki organizacyjne 7402
GOPS 1949
SP Biedaszki 1290
SP Kruszewiec 1320
SP Nakomiady 1330
SP Wilkowo 1377
GOK 1488
Jednostki pomocnicze 28058
Podatki i opłaty 202211
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 29733
Budżet, sprawozdania, mienie 20286
Projekt budżetu 25642
Sprawozdania z wykonania 14711
Sprawozdania kwartalne 12429
Opinie RIO 9041
Sprawozdania finansowe 1208
Oświadczenia majatkowe 10
Oświadczenia majatkowe 217566
Akty prawne 2014682
Akty prawne - inne 7798
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 3
Zamówienia publiczne 166520
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 27863
Zamówienia publiczne aktualne 441957
Zamówienia publiczne w toku 273447
Zamówienia publiczne archiwalne 302891
Wyniki zamówień publicznych 310184
Wyniki innych postępowa 258895
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 60748
Nieruchomości ogłoszenia 313707
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 151279
Aktualności i ogłoszenia 31796
Harmonogram odbioru odpadów 86190
Zasady segregacji 10325
Pojemnik niebieski 2377
Pojemnik zielony 2413
Pojemnik żółty 2232
Pojemnik brązowy 2066
Odpady pozostałe 2626
PSZOK 2988
Plan gospodarki odpadami 6093
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 6493
Czy wiesz że...? 2502
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2
Aktualności 182432
Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych 61167
Sprawozdania 7476
Akty prawne 7474
Program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi 6
Mapa aktywności 3112
Wykazy, Archiwum nieruchomości 3738
Wykazy nieruchomości 27836
Archiwalne ogłoszenia o przetargu 292618
Wyniki ogłoszeń 9710
Procedury załatwiania spraw 305088
Referaty / Stanowiska 93739
Sprawy 123428
Zarządzanie kryzysowe 7472
Rejestr informacji o środowisku 25733
PPWOW 18440
Dofinansowanie 24752
Strategie, raporty, opracowania 14178
Pomoc publiczna 8119
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 11225
Działalność lobbingowa 8745
Ochrona środowiska 19183
Decyzje środowiskowe 47646
Ogłoszenia 3551
Rejestry 4318
Łowiectwo 71640
Petycje 9373
Zezwolenia 2136
Sprzedaż alkoholu 5343
Informacje nieudostępniane 8827
Ogłoszenia o naborze 215006
Ogłoszenia aktualne 40
Ogłoszenia w toku 8
Wyniki naboru 121
RODO 105254
Kontrole 49542

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3519
Statystyka 5623
Strona główna 510
Instrukcja korzystania z BIP 8953
Regionalny BIP WM 644
Rejestr zmian 1331535
Redakcja Biuletunu 5679
Instrukcja obsługi 4561
Pliki do pobrania 11424
Mapa serwisu 5496
Powiaty i gminy 6448

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 129846
Ostatnio dodane 21502
Poradnik Interesanta - Karty Usług 121
Zamówienia publiczne 455583
Informacje o naborze 470248
Nieodpłatna pomoc prawna 1769