ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGG.6840.11.1018

Ogłaszający: Wójt Gminy Kętrzyn

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Dotyczy: Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kwiedzina składająca się z działki nr 51/9 o pow. 0,2147 ha.

Ogłoszono dnia: 2018-09-11 00:00:00 przez Małgorzata Barna

Data przetargu

2018-10-16 09:00:00

Miejsce

Siedziba Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn.

Księga wieczysta

OL1K/00038204/4

Cena wywoławcza

22.500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł).

Na podstawie 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50%.

Wadium

2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).


Opis

W związku z wpisaniem działki do rejestru zabytków przyszli nabywcy zobowiążą się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w akcie notarialnym zostaną zawarte następujące zapisy, iż: 1. na dz. nr 51/9, powstałej w wyniku podziału działki nr 51/3 obręb Kwiedzina, gmina Kętrzyn znajduje się Grodzisko średniowieczne wpisane do rejestru zabytków w Olsztynie znak: znak:PSOZ-2618IZA-5350-83/96 z dnia 30.12.1996 r., 2. wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), 3. zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków znak: PSOZ-2618IZA-5350-83/96 z dnia 30.12.1996 r. z uwagi na ochronę zabytku archeologicznego pozostającego pod współczesną warstwą gruntu, posiadającą własną formę terenową – nie należy lokalizować żadnych budowli ani wykonywać jakichkolwiek prac ziemnych. Nie wolno prowadzić gospodarki leśnej ani użytkować rolniczo.

Informacje dodatkowe

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. , poz. 121/. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. 897512474 w. 19.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Barna Data wytworzenia informacji: 2018-09-11
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Barna Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 14:22:56
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Barna Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 14:26:27
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Barna Data ostatniej zmiany: 2018-11-02 14:11:52
Artykuł był wyświetlony: 277 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn