ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDANIE DECYZJI O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINYDrukuj informacjęSprawa: WYDANIE DECYZJI O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Szczegóły informacji

WYDANIE DECYZJI O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Wydział: OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

Ogłoszono dnia: 2009-06-30 14:14:22

Termin załatwienia

Do 14 dni

Osoba kontaktowa

Janusz Matyjasek

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 23

Telefon kontaktowy

089 751 24 74 wew. 23

Adres e-mail

gczkketrzyn@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

 • Wniosek żołnierza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:

 1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

  1. kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

  2. zaświadczenie wójta o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

  3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  4. oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

   1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

 1. zaświadczenie wójta gminy o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

 2. ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,

 3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

  1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu – prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 23

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek żołnierza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:

 1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

  1. kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

  2. zaświadczenie wójta o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

  3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  4. oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

   1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

 1. zaświadczenie wójta gminy o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

 2. ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,

 3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

  1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu – prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Nie ma opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

Uwagi

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,

 • za pośrednictwem poczty/gońca

O formie decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna

Art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami ).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2009-06-30
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Matyjasek Data wprowadzenia do BIP 2009-06-30 14:11:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2009-06-30 14:14:22
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2009-06-30 14:14:22
Artykuł był wyświetlony: 2713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu