ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-10 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2014 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1/2018 Obowiązujący
2 2018-01-15 Zarządzenia Wójta w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do udzielenia z budżetu Gminy Kętrzyn dotacji celowej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony powietrza polegającego na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne 2/2018 Obowiązujący
3 2018-01-17 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn 3/2018 Obowiązujący
4 2010-08-10 Protokoły Komisji Kontrola przydatności i celowości wydatków budżetowych gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 10.08.2010 Obowiązujący
5 2006-10-11 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kętrzyn XLVI/257/2006 Obowiązujący
6 2017-12-29 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku 93/2017 Obowiązujący
7 2017-12-22 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej stanowiącej mienie Skarbu Państwa 92/2017 Obowiązujący
8 2017-12-21 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn 91/2017 Obowiązujący
9 2017-12-21 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Kętrzyn oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych 90/2017 Obowiązujący
10 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii XLII/261/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn