ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-13 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 13 kwietnia 2018 roku XLVI/2018 Obowiązujący
2 2018-04-27 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 kwietnia 2018 roku XLVII/2018 Obowiązujący
3 2018-05-15 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kętrzyn z dnia 15 maja 2018 roku XLVIII/2018 Obowiązujący
4 2018-03-29 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 marca 2018 roku XLV/2018 Obowiązujący
5 2018-04-13 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok XLVI/287/2018 Obowiązujący
6 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok XLVII/288/2018 Obowiązujący
7 2018-05-15 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/281/2018 z dnia29 marca2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2018 rok XLVIII/289/2018 Obowiązujący
8 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilkowo na lata 2018-2023 XLIX/298/2018 Obowiązujący
9 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Wopławki na lata 2018-2024 XLIX/297/2018 Obowiązujący
10 2018-05-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o. w Karolewie XLIX/296/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn