ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-24 Protokoły Komisji Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 24 stycznia 2018 roku XLIII/2018 Obowiązujący
2 2018-07-18 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 lipca 2018 roku LII/2018 Obowiązujący
3 2018-06-27 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokółz sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 czerwca 2018 roku LI/2018 Obowiązujący
4 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kętrzyn LIII/318/2018 Obowiązujący
5 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn LIII/317/2018 Obowiązujący
6 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany uchwały XXXV/176/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 wrzesnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków LIII/316/2018 Obowiązujący
7 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Nakomiady, Gmina Kętrzyn, w ciagu drogi powiatowej Nr 1733N LIII/315/2018 Obowiązujący
8 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23 września 2015 r. w sprawe zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych LIII/314/2018 Obowiązujący
9 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2018 rok LIII/313/2018 Obowiązujący
10 2018-09-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029 LIII/312/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn