ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyboru Wiceprzewodnicząccego Rady Gminy Kętrzyn I/2/2018 Obowiązujący
2 2018-11-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyboru Przewodnicżacego Rady Gminy Kętrzyn I/1/2018 Obowiązujący
3 2018-11-21 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 21 listopada 2018 roku I/2018 Obowiązujący
4 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Gmin " Barcja" II/12/2018 Obowiązujący
5 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Kętrzyn w Kęrzyńskim Związku MiędzyGminnym - Gospodarka Odpadami II/11/2018 Obowiązujący
6 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn II/10/2018 Obowiązujący
7 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kętrzyn II/9/2018 Obowiązujący
8 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn II/8/2018 Obowiązujący
9 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II/7/2018 Obowiązujący
10 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Filipówka, Gmina Kętrzyn w ciagu drogi powiatowej Nr 1582 N II/6/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn