ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Gmin " Barcja" II/12/2018 Obowiązujący
82 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Kętrzyn w Kęrzyńskim Związku MiędzyGminnym - Gospodarka Odpadami II/11/2018 Obowiązujący
83 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn II/10/2018 Obowiązujący
84 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kętrzyn II/9/2018 Obowiązujący
85 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn II/8/2018 Obowiązujący
86 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II/7/2018 Obowiązujący
87 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Filipówka, Gmina Kętrzyn w ciagu drogi powiatowej Nr 1582 N II/6/2018 Obowiązujący
88 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kętrzyn II/5/2018 Obowiązujący
89 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków II/4/2018 Obowiązujący
90 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok II/3/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn