ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2019-07-02 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 64/2019 Obowiązujący
72 2019-07-02 Zarządzenia Wójta w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 63/2019 Obowiązujący
73 2019-06-26 Zarządzenia Wójta w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchoomości 62/2019 Obowiązujący
74 2019-06-25 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu 60/2019 Obowiązujący
75 2019-06-25 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 59/2019 Obowiązujący
76 2019-06-24 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu 58/2019 Obowiązujący
77 2019-06-21 Zarządzenia Wójta w sprawie określenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kętrzyn 57/2019 Obowiązujący
78 2019-06-19 Zarządzenia Wójta w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 56/2019 Obowiązujący
79 2019-06-18 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej na rzecz jej użytkownika wieczystego 55/2019 Obowiązujący
80 2019-06-17 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedaszkach 53/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn