ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-05-10 Zarządzenia Wójta w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczych 40/2019 Obowiązujący
52 2019-05-09 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiacych własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 39/2019 Obowiązujący
53 2019-05-08 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38/2019 Obowiązujący
54 2019-05-08 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia 37/2019 Obowiązujący
55 2019-05-08 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do drugiego przetargu 36/2019 Obowiązujący
56 2019-04-30 Zarządzenia Wójta w sprawie sprzedaży drewna gatunku topola kanadyjska stanowiącego własność Gminy Kętrzyn 35/2019 Obowiązujący
57 2019-04-25 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 34/2019 Obowiązujący
58 2019-04-24 Zarządzenia Wójta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/201 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 21 lipca 201 roku w sprawie ustalenia opłat z tytułu obciążenia służebnościami nieruchomości stanowiących własność Gminy Kętrzyn 33/2019 Obowiązujący
59 2019-04-24 Zarządzenia Wójta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3/2019 Wótja Gminy Kętrzyn z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 32/2019 Obowiązujący
60 2019-04-18 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 31/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn