ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-04-10 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji z dnia 10 kwietnia 2019 roku VI/ 2019 Obowiązujący
32 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie rozszerzenia kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków dotycząceych imprez kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie w roku 2018 IX/70/2019 Obowiązujący
33 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obzarze Gminy Kętrzyn IX/69/2019 Obowiązujący
34 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie IX/68/2019 Obowiązujący
35 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Zespołu ds opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie IX/67/2019 Obowiązujący
36 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie IX/66/2019 Obowiązujący
37 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie IX/65/2019 Obowiązujący
38 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie IX/64/2019 Obowiązujący
39 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie IX/ 63/2019 Obowiązujący
40 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ketrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. " Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N na odcinku Nakomiady - Godzikowo" IX/61/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn