ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2019 V/32/2019 Obowiązujący
22 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Kętrzyn służebnościami gruntowymi i przesyłu V/31/2019 Obowiązujący
23 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn V/30/2019 Obowiązujący
24 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy V/29/2019 Obowiązujący
25 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok V/28/2019 Obowiązujący
26 2019-01-24 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 9/2019 Obowiązujący
27 2019-01-22 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn 8/2019 Obowiązujący
28 2019-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 7/2019 Obowiązujący
29 2019-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie wyznaczenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 6/2019 Obowiązujący
30 2019-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 5/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn