Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2521
Data podjęcia
2007-04-17
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
Nr aktu prawnego
NR 7/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2522
Data podjęcia
2007-04-03
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działek 4/2 i 5/8 położonej w obrębie Sławkowo, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 6/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2523
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Nr aktu prawnego
NR 5/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2524
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
NR 4/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2525
Data podjęcia
2007-01-10
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie odwołania pełnomocnika odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z wyborami do sejmu i senatu, Prezydenta RP, samorządów oraz przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowych i gminnych
Nr aktu prawnego
NR 3/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2526
Data podjęcia
2007-12-05
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
NR 26/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2527
Data podjęcia
2007-12-05
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - budowa przepompowni wody w miejscowości Czerniki
Nr aktu prawnego
NR 25/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2528
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 24/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2529
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - wyposażenia kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Wilkowie o numerze inwentarzowym 93-III-11
Nr aktu prawnego
NR 23/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2530
Data podjęcia
2007-11-23
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyłonienia kandydata na Prezesa Spółki
Nr aktu prawnego
NR 22/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji