Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2441
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
Nr aktu prawnego
XVI/98/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2442
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 marca 2003 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania uczniów
Nr aktu prawnego
XVI/97/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2443
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XVI/96/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2444
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budzecie na 2003 rok
Nr aktu prawnego
XVI/95/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2445
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Nr aktu prawnego
XVI/94/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2446
Data podjęcia
2004-01-28
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych“
Nr aktu prawnego
XVI/101/2004
Status
Uchylony
Lp: 2447
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
XV/93/2003
Status
Uchylony
Lp: 2448
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie gruntów położonych w Mażanach
Nr aktu prawnego
XV/92/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2449
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
o uchyleniu uchwały Nr XII/72/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 03 września 2003r w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Kętrzyn w Zgromadzeniach Wspólników Spółki „ Wilcze Gniazdo” jv Sp z o.o w Gierłoży
Nr aktu prawnego
XV/91/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2450
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XV/90/2003
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji