ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2391 2007-10-17 2007 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaskajmy NR 20/2007 Obowiązujący
2392 2007-01-10 2007 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2007 roku oraz rozkładu i wymiaru czasu pracy w urzędzie NR 2/2007 Obowiązujący
2393 2007-10-16 2007 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej oraz uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku NR 19/2007 Obowiązujący
2394 2007-10-02 2007 w sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku NR 18/2007 Obowiązujący
2395 2007-10-02 2007 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku NR 17/2007 Obowiązujący
2396 2007-10-02 2007 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na 21 października 2007 roku NR 16/2007 Obowiązujący
2397 2007-09-28 2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Kętrzyn w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku NR 15/2007 Obowiązujący
2398 2007-09-10 2007 w sprawie ustanowienia pełnomocnika odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządów oraz przeprowadzenia referendów ogólnokrajowych i gminnych NR 14/2007 Obowiązujący
2399 2007-07-24 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kętrzyn NR 13/2007 Obowiązujący
2400 2007-07-02 2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Elżbiety Pskowskiej nauczycielki języka polskiego Szkoły Podstawowej w Biedaszkach NR 11/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn